NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Bandung, 23 Juni 1995
Agama: Islam
Pendidikan: S1/Pendidikan Kimia/UPI 2017
Jurusan: Pendidikan Kimia
Status: Guru
Jenis GTK: Guru kelas
Alamat :