Lastri Mulyati, S.Pd.
NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Cianjur 24 Januari 1994
Agama: Islam
Pendidikan: S1/Pendidikan Geografi/UPI 2015
Jurusan: Pendidikan Geografi
Status: Guru
Jenis GTK: Guru kelas
Alamat :