Pepi Prihantini, S.Sos.
NIK:
NIP:
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Bandung, 16 januari 1975
Agama: Islam
Pendidikan: S1/Administrasi Negara UNUR 1997
Jurusan: Administrasi Negara
Status: Guru
Jenis GTK: Guru kelas
Alamat :